1

Kontakt 

Du gör din intresseanmälan direkt på hemsidan eller via mail, alternativt telefon.

2

Intervju

Vi ringer upp dig för en intervju, där vi stämmer av bakgrund, erfarenhet och vilka uppdrag du är intresserad av att ta.

Vi tar fram en presentation av dig utifrån intervju och CV, som vi kan skicka in till intressanta uppdrag. 

3

Kontroll 

Efter intervjun gör vi en kvalitetskontroll hos Socialstyrelsen och IVO

samt vid begäran, utdrag från belastningsregister.

Vi gör en referenstagning på minst 2 referenser, där minst 1 bör vara en tidigare chef.

4

Uppdrag

När vi får in lämpligt uppdrag, tillfrågas du om intresse och presenteras enligt gemensam överenskommelse. Vi bekräftar via mejl att presentationen har skickats in. Om uppdraget tillfaller oss, tecknas ett uppdragsavtal med dig.

När avtalet är godkänt ordnar vi den övriga logistiken kring uppdraget såsom resor, boende, tjänstepension och försäkringar.

Dina arbetade timmar rapporteras in den sista dagen varje månad. Lönen betalas ut den 25:e månaden efter. 

5

Uppföljning

Under ditt uppdrag kommer vi att ha kontinuerligt med dig och din uppdragsgivare för att säkerställa att ditt uppdrag flyter på. Vid uppdragets slut utvärderar vi hur det gick och lyssnar på dina önskemål kring framtida uppdrag. 

Välkommen till oss!