JH Vårdkonsult AB bildades 2022 då jag lockades av tanken att kunna ta mina egna uppdrag som bemanningssjuksköterska. När väl detta var på plats kändes det som en naturlig fortsättning att börja boka ut andra på uppdrag.


Under 2023 har JH Vårdkonsult slutit ramavtal med flera olika kommuner och regioner och listan fortsätter att växa. Företaget har även rekryterat kommunikatör och bemanningsassistent, Linda Berving till den växande verksamheten.


Vi hoppas att även du vill bli en del av vårat företag.VD Johan Hägglund